Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


xenofobie
ksenofobia (f):
Pre jekheďiveseskeri konferencija aščal o rasizmus, ksenofobija,antisemitizmus the e diskriminacija chudňa te vakerel andro 16. majos o slovensko prezidentos o Rudolf Schuster lavenca: „So džal paš o 21. šelberš, imar pes mušinel te respektinel manušeskere čačipena, sloboda the te odsuzinel o rasizmus.“

Jednodenní konferenci proti rasizmu, xenofobii, antisemitismu a diskriminaci zahájil 18. května slovenský prezident Rudolf Schuster slovy: „Na prahu 21. století je nezbytné respektovat lidská práva a svobody a neustále odsuzovat projevy rasizmu.“

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.