Index | A | B | C | č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


ubíjet
marel savore serendar:
Odoj, kaj o Roma pijen the droginen, ta ačhel pes the avka, kaj ola fajti bares cerpinen, o pharipen len marel savore serendar.

Tento problém rodinná společenství rozvrací, ubijí je a nakonec se mnohé rodiny i rozpadají.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


účast
participacija (f):
Kaleha tiš phenen, kaj kamen te kerel buťi andro phundrade problemi, the te rakhel peskeri participacija andre savoreste, so džal pal lengero dživipen.

Účast na řešení svých záležitostí je jedním z klíčových požadavků Romů jako příslušníků romské národnostní menšiny.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


účastník
manuš (m):
O servros phenelas, hoj pre akcija avle ča šovardeš manuša, aľe čačipen hin, hoj odoj has trin šel manuša.

Tvrdil, že akce, na níž bylo evidentně okolo tří set lidí, se zúčastnilo 60 účastníků.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


účastnit se
džal andre (save) buťa:
Kaleha sikhaven, kaj kamen te džal andre kole buťa, savenca pes rešisaren o problemi odoj, kaj dživen the andro dživipen le gadženca.

Romové projevují větší zájem aktivně se účastnit dění zejména tam, kde žijí.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


učební
sikhado:
Paš o ešebno hin publikacija Romaňi historia le Arne Mannostar, so gejľa avri agor oka beršeske pre Slovensko sar dothodo sikhado tekstos vaš o dujto gradus zakladna školi, the vaš o maškarutne školi.

K těm prvním patří publikace Rómský dejepis od Arne Manna, která vyšla na samém sklonku loňského roku na Slovensku jako doplňkový učební text pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


učitel
sikhľardo (m):
Jon šaj funginen sar phurď (most) maškar čechiko sikhľardo the romano čhavoro so sikhľol, the leskeri fameľija.

Většina asistentů byla nadací vybrána z řad Romů, kteří tak mohou fungovat jako most mezi českým učitelem, romským žákem a jeho rodinou.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


udržovat
uľikerel:
E studija le bare goďaver manušendar sikhavel, kaj o sikhadno sistemos [...] uľikerel e segregativno praktika le romane čhavoren [...]

Studie jasně ukazuje, že vzdělávací systém zejména na úrovni základního školství udržuje neustále romské děti v segregaci a poskytuje jim velmi nízké vzdělání.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


uhradit
del pale:
Le štatoske avka kerďa zijand vaj biš the pandž ezera koruni. No jov adaďives imar sa diňa pale.

Státu tak způsobil škodu přes dvacet pět tisíc korun, kterou již uhradil.

AG 11/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


ujasnit si
rakhel peske o čačipen:
U te bi len džanas mek te voľinel, ta imar bi denas te džanel pal oda kaj na džanen peske o Roma te rakhel o čačipen so has varekana the so kamen te kerel adadžives.

Volit je by bylo také hloupé. Ukázalo by to jen, že Romové si nedokázali ujasnit, co se stalo v minulosti a jak si počínat v současnosti.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


ujít
udžal:
O drom ugele aňi na tel duj ori.

(...) takovu cestu ujdou za necelé dvě hodiny.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


ukázat
del te džanel:
U te bi len džanas mek te voľinel, ta imar bi denas te džanel pal oda kaj na džanen peske o Roma te rakhel o čačipen so has varekana the so kamen te kerel adadžives.

Volit je by bylo také hloupé. Ukázalo by to jen, že Romové si nedokázali ujasnit, co se stalo v minulosti a jak si počínat v současnosti.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


ukázka
sikhaviben (m):
Andro dotikos romane bašavibnastar ehin vakeriben pal e romaňi historia, sikhaviben romane bašavibnastar, giľavipen the kheľiben the mek giľavipnaskero the kheľibnaskero vorkšopos.

Dotek romské hudby obsahuje výklad o historii Romů, ukázky romské hudby, zpěvu a tance a také pěvecké a taneční workshopy.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf


úkol
buťi (f):
Miri buťi ehin te šegetinel, hoj len te prithovel, te šegetinel lenge savoro te kerel.

Mým úkolem je především asistovat při přenášení a polohování těchto dětí, pomáhat jim při sebeobsluze.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


ukončit
kerel agor:
A sar čerešňička pre dorta kadi rat kerďas agor e prindžarďi kapela pal e Serviko o Horkýže Slíže.

A jako třešnička na dortu tento večer ukončila známá slovenská kapela Horkýže Slíže.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


Ukrajina
Ukrajina (f):
Kavka sar phenel o Ondřej Giňa, savo hino manuš khatar o bordos, kada pes del te dovakerel the te kerel the angle koda, kaj andro programos le bordoskero hin zorale phučibena pal e situacija le Romenge andro Čechiko, Slovensko, Ungriko, Ukrajina the Poľčiko.

Podle Ondřeje Giňi, člena Výkonného výboru ERTF, vychází tento návrh vstříc programu zasedání, kterým je otázka situace Romů České republiky, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Polska.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


ulehčovat si
dikhel (so, soha) lokeder buťi:
Aja inštitucija le „takticko manevroha“ dikhel ča lokeder buťi.

Takže tato instituce si celým tím „taktickým manévrem“ pouze ulehčuje práci.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


ulice
tretuharis (m):
O štatos olestar džanel mištes, the avka mukhel kaj o adošagos le Romenge te barol u paľis len čhivel andar o khera avri pro tretuharis.

Věřím, že stát o tom dobře ví, ale přesto dovolí, aby Romům narostly dluhy na bydlení a potom je vystěhuje na ulici.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


umělecký
džanibnaskero:
Hi, rado bi zkušinďomas na ča čechiko, aľe the duraleskere džanibnaskere školi.

Určitě. Rád bych zkusil nejen české, ale i zahraniční umělecké školy.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


umění
džaniben (m):
Miro čhavoripen has mange pro džaniben.

Mé dětství mi bylo tedy předurčeno uměním.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


umístění


umístit se
thovel pes upre:
Pre dujto than pes thoďas upre o čhavoro o Nikolas Čonka, so peskere hangociha sikhaďas so džanel te kerel u e porota ča dikhelas.

Jako druhý v pořadí se umístil čtyřletý Nikolas Čonka, který svým hláskem ohromil diváky i porotu.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


úmorný
pharo:
O drom… phenav oda le lavenca  pharo the baro, aľe tiž ehas šukar sekunďici.

Cesta? Úmorná, dlouhá. Ale také se tam vyskytly hezké chvilky.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


unie
unija (f)
Evropská unie
Evropakeri unija:
Vaš koda, kaj pes hazdel nevi strategija la Evropakera komisijake pal e romaňi integracija andro štati la Evropakera unijake, kerela pes 16. 9. andro Brusel kidipen.

V souvislosti s přípravou nové strategie Evropské komise pro integraci Romů v členských státech Evropské unie (EU) se 16. září uskuteční summit k tomuto tématu.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


univerzita
uňiverzita (f):
Pre maškarthemutňi konferencija pre Kolumbijsko uňiverzita andro New Yorkos avile the varesave Roma andal amaro them.

Mezinárodní konference na Kolumbijské univerzitě v New Yorku se zúčastnili rovněž někteří Romové.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


uplatnit
perel (so pre kaste):
Anglune, pre kaste kada „Program“ peľas sas o Roma, save dživenas andre foroskeri ubitovna.

Mezi prvními, na nichž byl program uplatněn, byli Romové žijící v městské ubytovně.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


uplynout
predžal:
Predžal o berš, kerel pes zprava, sar savoro sas lačhes kerdo, u aver berš aven aver love, varekana the buter sar oka berš.

Uplyne dvanáct měsíců, popíšou se potřebné počty stránek ve zprávě o realizaci projektu a příští rok je možné získat stejnou anebo ještě vyšší dotaci.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


upoutaný
thodo:
Aven ke amende but posťižimen čhavore, save hine thode pro vozički.

Docházejí k nám těžce postižené děti, upoutané na invalidní vozík nebo jen polohující.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


upozornit
sikhavel:
O SRS sikhavel pre koda baro pharipen savo aviľa imar beršeste 1990.

SRS upozorňuje, že od roku 1990 ztratila romská populace velkou část bytů, které měla k dispozici.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


upravit
thovel lačhes:
Amen aviľam imar sigeder, bo odoj mušinďam te šukararel, te thovel lačhes o stolki, o skaminda the chistinahas o chaben le ďivakenge.

My jsme však přijeli dřív, abychom vše vyzdobili, upravili židle a stoly a nachystali občerstvení pro diváky.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf


uprchlík
denašto (m):
Pal o užerňictvos u pal oda so olestar šaj avel, pes interesinel the o delegatos UHNCR (Baro komisariatos perdal o denašte OSN) o Dr. Jean-Claude Concolato, bo the perdal o užerňictvos o Roma emigrinen.

Zájem o úžeru, její důsledky a možnosti jejího zamezení vyjádřil i delegát UNHCR (Vysokého komisariátu pro uprchlíky OSN), styčného místa v Praze, Dr. Jean-Claude Concolato, neboť úžernictví je jedním z faktorů, vyhánějících Romy do emigrace.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.
;
denašlo manuš
(m):
Jon dživen avre denašle manušenca andro tabora, kaj andre dar užaren so mek ela the či pes visarena pale andre Kosovo.

Žijí s ostatními běženci v uprchlických táborech, kde strádají a čekají jen na to, zda se budou moci opět vrátit domů do Kosova.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


upřímně
čačikanes the žuže jileha:
O sochara čačikanes the žuže jileha vakerenas le manušenca pal peste.

Sochaři s klidem upřímně odpovídali i na otázky těch, kteří na ně s obdivem hleděli.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


úrok
love upral:
Love upral le lovendar upral, drom andal e čik andre čik the mar avri o karfin le karfineha, aľe so te kerel, te kampel akana del paťiv le manušen so avle te dikhel, te parunel le pašalutnes, te del la čha romeste abo le čhas romňake, the savoro mol love u te poťinel pes musaj minďar, akana...

Usure usurarum (z latiny), úroky z úroků, cesta z bláta do louže a vytloukání klínu klínem, ale co nadělat, když je třeba, teď, hned, uctít návštěvu, pohřbít příbuzného, vyvdat a oženit děti, a všechno stojí peníze a platit se musí hned, teď.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.
;
interešis
(m):
dialekt z Chminianských Jakubovan:


úřad
urados (m):
Eksistinel odoj jekh urados savo monitorinel le romengeri trestno činnost, ňič na rakhle, bo savore Roma keren buťi.

Existuje tam úřad, který sleduje trestnou činnost Romů, ale nevykazuje nic, protože Romové pracují.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.
;
amtos
(m):
Na kamavas, kaj peske kajso vareso te ačhel pal kale beršeskero zgiňipen. No ta anglo manušengero zgiňipen Nimburkoste vičinďom la riaďiťelka pal o Statisticko amtos Nimburkoste, te šaj jekhetane keras buťi perdal le Romengero zgiňipen Nimburkoste.

Nechtěl jsem, aby se něco podobného opakovalo během letošního sčítání, a proto jsem zatelefonoval ředitelce Statistického úřadu v Nymburku s nabídkou možné spolupráce při sčítání romských občanů tohoto regionu.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.

úřad práce
urados la buťaha:
Paš oda šaj ajse manušeske phenas pal o rekvalifikačna kurzi, so džan pro urados la buťaha, the prosto leha te irinel avri o ľil pro kurzos.

Zároveň se zmínit o nabídce rekvalifi kačních kurzů na místním úřadu práce a v případě zájmu rovnou s klientem vyplnit přihlášku.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.
,
Statistický úřad
Statisticko amtos:
Na kamavas, kaj peske kajso vareso te ačhel pal kale beršeskero zgiňipen. No ta anglo manušengero zgiňipen Nimburkoste vičinďom la riaďiťelka pal o Statisticko amtos Nimburkoste, te šaj jekhetane keras buťi perdal le Romengero zgiňipen Nimburkoste.

Nechtěl jsem, aby se něco podobného opakovalo během letošního sčítání, a proto jsem zatelefonoval ředitelce Statistického úřadu v Nymburku s nabídkou možné spolupráce při sčítání romských občanů tohoto regionu.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


úředník
šeralo (m):
E goďi na den ča o šerale, aľe pal but aktiviti duminen jekhetanes avre manušenca.

Nerozhoduje se jen na úřadě, ale spousta věcí se plánuje a vykonává společně.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


usadit se
ubešel pes:
Tolčemešiskere Roma pes imar ubešte tel e Hineška, kaj len vitradle o gardisti andal o gav.

Romové z Tolčemeše se usadili pod kopcem Hineška, kam je z vesnice vyhnali gardisti.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


usilovat
kerel savoro:
E Mezirezortno komisija pre peskero marcoskero bešiben diňas aver love perdal e terenno buťi maškar o Roma (350 000 Kč buter kijo 5 mil. programos pro berš 2001) u kerela savoro, kaj kaja buťi te jel thoďi andro štatno rozpočtos pre aver berš.

Mezirezortní komise na svém březnovém zasedání vyčlenila další prostředky na práci terénních pracovníků (350 000 Kč navíc k 5 mil. programu na r. 2001) a bude usilovat o zařazení podpory terénní sociální práce do návrhu státního rozpočtu na příští rok.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


uskutečnit se
kerel pes:
Vaš koda, kaj pes hazdel nevi strategija la Evropakera komisijake pal e romaňi integracija andro štati la Evropakera unijake, kerela pes 16. 9. andro Brusel kidipen.

V souvislosti s přípravou nové strategie Evropské komise pro integraci Romů v členských státech Evropské unie (EU) se 16. září uskuteční summit k tomuto tématu.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


uskutečňovat
implementacija (f):
Džal pal koda, kaj o manuša khatar o bordos te prindžaren (…) savi hin e implementacija pre dokumentacija khatar o evropska instituciji.

Cílem je, aby členové Výkonného výboru ERTF získali osobní zkušenosti a poznatky (…) o tom, jak se v praxi daří uskutečňovat návrhy, doporučení a směrnice evropských institucí.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


usměrňovat
ispidel pre (soste):
Diňas duma the pal koda, kaj e Evropakeri komisija šaj politickones ispidel pre koda, kaj pes te kerel feder buťi pal o Roma andro phuva, kaj pes mušinel te phagel e etnicko stigmatizacija pal koda, sar hin thodo andro Kodaňska kriteriji.

Podle něj může EK politicky usměrňovat a ovlivňovat národní, regionální i místní úroveň při prosazování opatření k odstranění etnické stigmatizace podle kodaňských kriterií.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


úspěch
bacht (f):
Najbareder bacht has la najternedera, la Maruška.

Ovšem největší úspěch měla nejmladší členka Maruška.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


uspokojovat
lel (kas):
Le Tomáš kaja buťi but lel, sar korkoro phenel.

Tahle práce jej hodně uspokojuje.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


uspořádat
avri kerel:
Vaš kada, hoj adaj bašaďam, paľikerav la riaďiťeľkake Macečkovonake, so kada festivalos avri kerďa.

Za uspořádání festivalu patří díky jeho ředitelce Kateřině Macečkové.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


ústavní
konstitucijakero (f)
ústavní činitel
konstitucijakero manuš:
Te vakeras pal kada, mušinas te dikhel pre koda, so vakerel jekh but učo konstitucijakero manuš, šerutno khatar e koalično politicko sera KDU-ČSL the paluno vicepremijeris, o raj Jiří Čunek.

V této souvislosti nelze opomenout rétoriku, postoj a praktickou realizaci opatření vůči Romům ze strany velice vlivného ústavního činitele – předsedy koaliční KDU-ČSL a bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


utéct
dochudel pes (kaske) andar o vasta:
Sar tumen dikhena, ta imar pes lenge andal o vasta na dochudena.

Jak vás uvidí, už jim neutečete.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


utkvět
zaačhel (kaske):
Zaačhiľas tuke varesavi goďi, savi kerďas tiro dikhiben pro bašaviben?

Utkvěla ti nějaká vzpomínka, která ovlivnila tvoje vnímání hudby?

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


útok
atakos (m):
Paľis pes ačhol koda, kaj o gadže, savenca kamel jekhetanes te kerel, les maškar peste na kamen u džan pal leste avka zoraha, kaj o Rom na birinel te ľikerel avri lengere ataki the zoraľi psichicko presija, u džal andal e buťi avri.

Po nástupu do zaměstnání dochází k tomu, že na pracovišti začnou vznikat vážné problémy, protože nově příchozího Roma mezi sebe gádžové prostě nechtějí. (...) V atmosféře napětí, nepřátelství, intrik a permanentních ataků se pracovat nedá a řešení pak zůstává pouze jediné.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


úvazek
buťi (f)
plný úvazek
buťi predal cela ďivesa:
Šaj phenas, hoj oda hin buťi predal cela ďivesa.

Dalo by se říci, že je to práce na plný úvazek.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


uvést
phenel:
Sar jekh verzija šaj phenas pal agorutňi akcija, oda has o maršos mujal o rasismos the neonacismos, so 4. januariste kerďa e inicijativa Facebook mujal rasovo namištiben.

Jako příklad můžeme uvést skandální informování o poslední akci, pochodu proti rasismu a neonacismu, který 4. února pořádala iniciativa Facebook proti rasové zaujatosti.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


uznávaný
baro dženo (m):
Maškar džene andre porota zabešte bare džene, šaj phenav: o Ivan Veselý, savo hino direktoris andro jekhetaňiben Dženo, o Josef Fečo, so hino profesoris andre Praha pre Ježkovo konzervatoř, o Milan Lakatoš the aver mište džene.

Mezi porotce zasedli uznávaní lidé jako Josef Fečo, profesor na Ježkově konzervatoři v Praze, ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý, Milan Lakatoš a další.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


užívat si
dživel peske:
Bizo mange pejľa pro jilo lengro dživipnaskero stilos, nane ajso hekticko sar adaj, hin man šundo, hoj o manuša dživen fest pal peskri dzeka, the dživen peske sako chviľa… hi, džanľomas bi odoj varesavo časos te dživel.

Určitě mě zaujal jejich styl života, není tak hektický jako tady. Mám pocit, že ti lidi tam žijí úplně naplno a užívají si každou chvilku života… Ano, dokázal bych tam strávit delší čas.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


uživit
udžiďarel:
A sar tumen ela tumari fameľija, romňi, čhave, ta sar len udžiďarna?

Až budete mít vlastní rodinu, ženu a děti, jak je uživíte?

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf