Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


tahoun
(kas) avel angluno lav:
Angluno lav hin akana terne manušen the vaš oda avela o mariben mujal o rasismos radikalneder.

Jelikož hlavním tahounem jsou tentokrát mladí lidé, bude se boj proti rasismu nepochybně radikalizovat.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


taktika
taktika (f):
E taktika, so hin le neonacisten the avre rasistickone ekstremisten, hiňi mištes te dikhel.

Taktika neonacistů a dalších rasistických extremistů je průhledná.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


telefon
telefonos (m):
O imigračna uradňika pes čudaľinenas hoj o Roma mangenas buťi pal o telefonos the kana jon peske dine than, so pes zdžana, imar vaš peršo kontaktos so maškar buťi hin, sar len dikhle, phende: buťi imar nane, iľa la vareko aver.

Imigrační úředníci byli udiveni, že ačkoli si Romové telefonicky dohodli schůzku kvůli nástupu do zaměstnání, při prvním osobním kontaktu se zaměstnavatelem jim bylo několikrát sděleno, že místo právě obsadili někým jiným.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


televize
televiza (f):
Nadočirla andre televiza dikhľam sar denas duma o Vojtěch Lavička, Ivan Veselý le Jiří Čunkoha the le phure gadžeha, rajeha Veselý.

Nedávno jsme na televizní obrazovce mohli vidět „diskusi“ mezi Ivanem Veselým, Vojtěchem Lavičkou, Jiřím Čunkem a nějakým důchodcem, panem Veselým.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


televizní
televizno (m, f):
Paťav, kaj mištes amenge kada sikhaďas koda gadžo, o duchitcas raj Veselý andre televizno diskusija le Romenca.

Myslím si, že velice názorně to předvedl na televizní obrazovce onen důchodce, pan Veselý.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


tělo
teštos (m):
Savore manušen, so pre lende dikhenas, chochavenas kale džande džuvľora peskre teštenca he la čalavibnaha.

Všechny přítomné diváky klamaly tyto nadané holčiny svými těly a hlavně pohyby.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


terapie
terapija (f):
Adi analiza lel andre goďi savore droma paš o rešišagos ole problemoske, jekhbuter bareder socialna terapiji.

Zmíněný projekt se zaměřil na jiné možné cesty řešení problému, především dlouhodobé sociální terapie.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


terénní
tereno, terenno (f)
terénní sociální práce
tereno socialno buťi:
Hin oda programi pal e tereno socialno buťi andro romane komuniti the programos, savo pomožinel andre romaňi integracija.

Jde o program podpory terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách a program napomáhající integraci Romů do společnosti.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


termín
terminos (m):
Sar has o avrikidipen thodo pro aver terminos, lengere aktiviti has tiš prethode pro aver terminos.

Jakmile sevolby posunuly, posunul se i jejich předvolební boj.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


text
tekstos (m):
Paš o ešebno hin publikacija Romaňi historia le Arne Mannostar, so gejľa avri agor oka beršeske pre Slovensko sar dothodo sikhado tekstos vaš o dujto gradus zakladna školi, the vaš o maškarutne školi.

K těm prvním patří publikace Rómský dejepis od Arne Manna, která vyšla na samém sklonku loňského roku na Slovensku jako doplňkový učební text pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


tíhnout
džal pal (so):
Kajča najbareder suno predal mande ehas, hoj ačhuvava vaterinaros, vaš kada hoj andro čhavoripen džavas but pal e priroda the pal o zvirata.

Asi největším snem pro mě bylo stát se veterinářem, neboť jsem v dětství hodně tíhnul k přírodě a ke zvířatům.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


tiskopis
papirošis (m):
Kodoj, kaj bešen jekhbuter Roma, mandar sako Rom chudľas papirošis le informacijenca the hoj šaj šegetinas te pisinel avri o zginde papiroša.

V lokalitách, kde žije nejvíce Romů, ode mne každý Rom obdržel letáček s informací o sčítání a nabídkou případné pomoci při vyplňování tiskopisů.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


tísnit se
kikidel pes:
Feder te phenel, kikidelas pes calo fameľija.

Jednoduše řečeno, tísnila se tam celá rodina.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


titulek
upral irimen:
Te bi has aľe upral irindo Romaňi daj…, oda bi pes čudaľinenas, keci nipi bi odoj pisinenas.

Kdyby zněl titulek Romská matka… to byste se divili, kolik by přišlo názorů.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.
;
nav
(m):
Hoj man hin čepo čačipen, oda sikhaďa jekh ajso pisišagos, so naveha Pal o romane kuloara gejľa avri 21. augustos andro novinki Romano hangos.

O tom, že na mé domněnce něco je, mě přesvědčil článek, který byl pod titulkem Z romských kuloárů otisknut 21. srpna letošního roku ve čtrnáctideníků Romano hangos.

AG 10/2000, s. 12, VF:
Sar o Roma ľikeren paš peste / O vztazích mezi Romy.


tlak
presija (f):
(...) o Rom na birinel te ľikerel avri lengere ataki the zoraľi psichicko presija, u džal andar e buťi avri.

Romský pracovník situaci psychicky nezvládne, permanentní tlak nevydrží, takže to vzdá a odejde.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


tlumit
prikerel:
O socialna the ekonomicka problemi maškar o Roma hine komplikimen, kajča te pes lenca čačes vareso kamelas te kerel, na avelas bi oda avka phares len te prikerel, hjaba kaj imar kale pharipena ačhle chronicka.

Sociálně-ekonomické problémy v romské populaci jsou složité, nicméně určitými postupy je lze ovlivnit, anebo se dají tlumit jejich negativní důsledky. Jsou to problémy, které nyní zasahující do života romské populace, přestože jsou chronické a trvají již desetiletí.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


továrna
fabrika (f):
O Židi, Roma the aver manuša, save sas identifikimen sar manuša khatar e teluňi rasa sas murdarkerde sar andre fabrika.

Židé, Romové a další příslušníci tzv. méněcenné rasy byli vražděni průmyslovým způsobem.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


tragedie
tragedija (f):
Andre kajsi tragedija pes sikhavel, sar paš amende o gadže terďon, sar amen o gadže na navidzinen.

Tato tragická událost a postoj, který k ní lidé na internetu vyjadřují, dokazuje, jak obrovská nenávist je v této zemi vůči Romům.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


transparent
transparentos (m):
Sas andre kada bari zor u the pro transparenti sas skirimen, kaj te ačhaven le rasisten.

Cestou burácelo jejich volání „stop rasismu“ a také nápisy na transparentech volaly po zastavení rasistů.

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


trávit
ľikerel pes:
Kole najšukareder leperibena man ehin pro prazňini, paš o paňi Bečva, pre savo pes le phraleha ľikerahas calo ľinaj.

Ty nejhezčí vzpomínky z dětství mám samozřejmě na prázdniny, na řeku Bečvu, u které jsme trávili s bráchou prakticky celé léto.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


trestaný
(manuš) so chudel trestos:
Sar te del le manušen, so chuden o trestos, e goďi, te keren lačhi buťi vaš o nipi, te nane andro berteni avka but manuša.

Jak přesvědčit více trestaných, aby nastoupili veřejně prospěšné práce, a tak ulevit věznicím

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


trestný
nalačhipen (m):
Te hin andre televiza varesavo pripados, kana o gadžo kerďa varesavo nalačhipen, ňigda na ela irimen ajci džungale lava, sar te bi oda stejnako kerďahas o Rom.

Když se odvysílá nějaký případ, kdy došlo k trestnému činu, který spáchal Čech, nikdy nebude tolik špatných ohlasů, jako kdyby ten samý trestný čin spáchal Rom.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


trombon
trombonos (m):
O Josef Fečo – bašavel bugova, Erika Fečová – giľavel, Josef Bagár – bubna, Milan Kroka – gitara, the giľavel, Martin Fečo – perkusi, o Michal Kolář – bašavel trombonos, Jiří Nedoma – klavesi, Rostislav Fraš – saksofon, Miroslav Hloubal – trubka.

Josef Fečo – basa, Erika Fečová – zpěv, Josef Bagár – bicí, Milan Kroka – kytara a zpěv, Martin Fečo – perkuse, Michal Kolář – trombon, Jiří Nedoma – klávesy, Rostislav Fraš – saxofon a Miroslav Hloubal – trubka.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


trumf
trumfos (m):
Phenen, hoj len nane andro vast ňisavo trumfos.

Ti mají alespoň výše popsanou výmluvu, úředníci nemají v rukávu žádný trumf.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


trvat
terďol pre (soste):
O šerale khatar o foros, kale informaciji ignorinenas, u terďonas pre peskero koleha, kaj o Roma mušinen te džal avri andal o khera.

Vedení města zprávu nepřijalo a nekompromisně trvalo na svém rozhodnutí vystěhovat „neplatiče“ z městské ubytovny.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


třída
klasa (f):
Imar peršona klasatar la has sama jednotki.

Od první až do šesté třídy měla samé jedničky.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.

srovnej stupeň


tvořit
kerel avri:
Keren les avri o džene, so phiren pre uči škola andre Ankara.

Tvoří jej převážně vysokoškolští studenti z Ankary.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


tvrdě
zoraha:
Mušinav te phenel, kaj vajkeci fameľiji sas zoraha marde koleha, so pes ačhiľa.

Musím říct, že několik romských rodin na to tvrdě doplatilo.

RH 2006/17, s.-, DG :
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


tvrdit
phenel:
O servros phenelas, hoj pre akcija avle ča šovardeš manuša, aľe čačipen hin, hoj odoj has trin šel manuša.

Tvrdil, že akce, na níž bylo evidentně okolo tří set lidí, se zúčastnilo 60 účastníků.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


tým
gumos (m):
Vaš ada projektos šaj paľikeras le dženenge andal o gumos Make a Connection – Připoj se.

Za tento projekt děkujeme lidem z týmu Make a Connection – Připoj se.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf