Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


jasný
džanel (so) minďar:
Džanavas oda minďar, rado prindžarav neve dženen, so aven khatar bašavibnaskero svetos.

Jasná volba. Rád poznávám lidi z hudebního světa.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


jazz
džezos (m):
Ada CD hin interesno oleha, kaj o žanros le bašavibnaskero hin mišimen le džezoha, romane moderneha bašavibnaha, the bašavibnaha so bašaven o kale manuša.

Zaujme na něm hlavně to, že žánrově jde o mix černošských melodií, romského popu a jazzu.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


jediný
ča jekh:
Amaro ča jekh muzeumos

Naše jediné muzeum

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.
;
korkoro
:
Sar keravas peršes kaja buťi, ta somas korkoro asistentos pre škola.

Když jsem začínal, byl jsem ve škole jediným asistentem.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


jednání
kidipen (m):
But importantno sas koda, kaj paš ada kidipen sas e bari raňi e Dorothy Douglas Taft, khatar e Helsinki Commission, savi pal savoro so šunďa, vakerela le šerale manušenge andro Kongresis USA.

Velmi důležitá na tomto jednání byla účast zástupkyně Helsinki Commission, paní Dorothy Douglasové – Taftové, která všechny přednesené názory romských představitelů nejen vyslechla, ale bude o nich také informovat představitele výboru Kongresu USA.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.
;
vakeriben
(m):
O David Broucher, so hino avribičhado pre Britsko ambasada andre Čechiko repubľika, vakerelas le Grossoha, le šingunengere miňistroha. Oda vakeriben može phagerel maškarthemutno čačipen the vičinďa avri but protesti.

Jednání britského velvyslance v České republice Davida Brouchera s ministrem vnitra Stanislavem Grossem o velmi nezvyklém opatření – i z hlediska mezinárodního práva – vyvolalo vlnu protestů.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.

srovnej shromáždění,summit srovnej řízení,schůze,setkání


jednat
džal vakeriben:
Akana džal zoralo vakeriben pal koda, kaj nevo kidipen le bordoske Evropakero Romengero the Phirutnengero forumo (ERTF) te avel andre Čechiko.

V současnosti se intenzivně jedná o tom, aby se příští zasedání Výkonného výboru Evropského fóra Romů a Travelerů (ERTF) uskutečnilo v České republice.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


jednat se
džal pal (so):
Džalas pal e buťi le čhavorenca.

Jednalo se o práci s dětmi.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


jednička
jednotka (f):
Imar peršona klasatar la has sama jednotki.

Od první až do šesté třídy měla samé jedničky.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.


jednoduše
feder te phenel:
Feder te phenel, kikidelas pes calo fameľija.

Jednoduše řečeno, tísnila se tam celá rodina.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


jednotný
terďol jekhetane:
E vladno ČSSD kij´oda sikhaďa, kaj na terďol jekhetane pal peskero kandidatos o Jaroslav Bureš.

Vládní ČSSD dokonce nebyla jednotná v podpoře vlastního kandidáta Jaroslava Bureše.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


jezdit (na kole)
vožinel pes (pro bicigľi):
O čhavore bavinenas piga, viľinenas andar e vzduchovka, bavinenas fotbal, vožinenas pes pro bicigľi abo čhivkernas o bara pal o paňi.

Jedni chlapci hráli pigu, jiní zase stříleli na stojící sirku vzduchovkou nebo hráli fotbal, jezdili na kolech či házeli kamínky po vodě a počítali žabky.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


jinak
inakšeder:
Kada projektos has kerdo avka, kaj le roďičen te ispidel kij´ oda, kaj peskere čhavoren te den te študinel the kaj o školi pes inakšeder te ľikeren kijo romane čhavore.

Cílem projektu bylo vyvolat zájem rodičů o vzdělání svých dětí a zlepšit přístup pedagogů k romským dětem.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329


jisté
jekh aľe imar džanav:
Jekh aľe imar džanav. Bašavava pre lavuta. Kada mange ňiko na lela!

Jedno je ale jisté. Budu hrát na housle. Od toho mě nic neodradí.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.