Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


ideální
idealno (m, f):
Avelas idealno, te maškar amende avenas advokata, dochtora, učiťeľa, inženira the kajse buťara, save hine sikhade.

Bylo by ideální, kdybychom měli mezi Romy právníky, lékaře, učitele, inženýry, řemeslníky i kvalifikované dělníky.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


identifikovaný
identifikimen:
O Židi, Roma the aver manuša, save sas identifikimen sar manuša khatar e teluňi rasa sas murdarkerde sar andre fabrika.

Židé, Romové a další příslušníci tzv. méněcenné rasy byli vražděni průmyslovým způsobem.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


ideologie
ideologija (f):
Vaš o neonacista the aver rasista oda može na avela avka loko, te len marela tele o štatos, the o manuša avra ideologijaha.

Neonacisti a další rasisti to mohou mít těžší přičiněním státu a ideových odpůrců.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


ignorace
ignoracija (f):
Kada sas bari ignoracija, u pre koda so kamen o gadže hin kavka, kaj jon kamen mek bareder diskriminacija pro Roma the e politika le štatoskeri te avel pro Roma mek goreder.

Ale to přeci českou veřejnost nezajímá. Naopak chce, aby diskriminace Romů byla tvrdší a nerovnost se stala oficiální politikou státu.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


ignorovat
ignorinel:
(...) o Čunek len ignorinelas the asalas lendar.

Čunek je jednoduše ignoroval, povýšeně se usmíval (...)

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


ilustrace
ča avke, kaj te sikhavav:
Ča avke, kaj te sikhavav so odoj hin pisimen: Te predživela, takoj leha andre Osvjetim…

Pro ilustraci alespoň několik z nich: Když to přežije, tak šup s ním do Osvětimi…

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


imigrační
imigračno (m, f):
La Kanada hin peskeri imigračno politika, savi džal avri khatar o internacionalna standardi (…)

Kanada má vypracovanou imigrační politiku podle mezinárodních standardů (…)

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.


informovat
phenel (kaske) pal (soste):
Šaj amenge phenaha pal savoro so džanas, prindžaras u jekhavrestar šaj sikhľuvas.

Možnost setkat se a jednat s romskými evropskými politickými představiteli je příležitost vzájemně se informovat, osobně se poznat a inspirovat.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.
;
del informacija
:
Hin oda tiš vaš oda, hoj o čechika mediji na denas lačhe informaciji, the phenenas pal o problema ča akor, sar čuľalaso rata, the na but aktualnones: džal lenge buter pal o rat sar pal o problemos.

Napomohla tomu i velmi nízká úroveň většiny českých médií, která se začínají zabývat celým problémem až ve chvíli, kdy teče krev, a to pouze okrajově: zajímá je víc ta krev než onen problém.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
del duma
:
Pal e ROI avľa e Tuľejovo u joj delas duma pal oda, kaj o romane organizaciji na birinen te terďol kontra o rasovo bilačhipen.

Zástupkyně ROI pí. Tulejová informovala o omezených možnostech romských organizací čelit rasovému násilí.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


iniciativa
inicijativa (f):
Sar jekh verzija šaj phenas pal agorutňi akcija, oda has o maršos mujal o rasismos the neonacismos, so 4. januariste kerďa e inicijativa Facebook mujal rasovo namištiben.

Jako příklad můžeme uvést skandální informování o poslední akci, pochodu proti rasismu a neonacismu, který 4. února pořádala iniciativa Facebook proti rasové zaujatosti.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


inkaso
inkaso (m):
O inkaso tiš na poťinďom imar duj čhon, na ačhel mange pre oda.

Inkaso jsem už nezaplatila dva měsíce, nemám na ně.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


inspekce
inspekcija (f):
Akana kerela buťi e inspekcija khatar o ministros, kaj te prindžarel, sar o šinguno viľinďas – mištes vaj namištes pal o zakoni.

Samozřejmě, inspekce ministerstva vnitra teď bude prověřovat oprávněnost použití služební zbraně (…)

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


inspirovat
te del e inšpiracija (kas):
Bašade o giľa le bare lumakere manušendar (J. Brahms, G. Rosini, A. Dvořák, V. Novák), ale manušen diňa e inšpiracija o romano temperamentos.

Zazněly melodie světových hudebních velikánů (J. Brahms, G. Rosini, A. Dvořák, V. Novák), které inspiroval cikánský živel.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.
;
sikhľol
:
Šaj amenge phenaha pal savoro, so džanas, prindžaras u jekhavrestar šaj sikhľuvas.

Možnost setkat se a jednat s romskými evropskými politickými představiteli je příležitost vzájemně se informovat, osobně se poznat a inspirovat.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


instituce
urados (m):
Kajča kada le neonacistenge kampel, chuden pes olestar u phenen, kaj savore gadže lenge den peskero vast, u kada phenen the pre koda, kana o uradi na keren peskeri buťi avka sar kampel.

Neonacisté takový postoj veřejnosti vítají a považují jej za vyjádření podpory stejně tak jako nedostatečnou práci odpovědných orgánů a institucí.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.
;
inštitucija
(f):
Džalas pal koda, kaj pes te hazden fundamenti, pre save džala sastes le štatoskero pravos, o inštituciji, politicka mechanizmi, manušaňi societa the phundraďi ekonomika.

V zásadě se jednalo o vytvoření podmínek pro fungování právního státu, institucí, politických mechanismů, občanské společnosti a ekonomiky založené na principech tržního hospodářství.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


integrace
integracija (f):
Vaš koda idejos, so hiňi paš e moca, kerde programos perdal o Roma, romaňi integracija the andre štatno sprava hin romane poradci.

(...) po prvé za uplynulých 12 let vývoje demokracie v ČR se za jejich vlády v legislativě objevuje pojem romské integrace a ve výkonu státní správy romský poradce.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


integrovat
integrinel:
Dživas andre demokracija, pravno štatos, savo deklarinel, kaj le Romen kamel te integrinel.

Žijeme v demokracii a právním státě, který deklaruje vůli integrovat Romy do společnosti.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


internacionální
internacionalno (m, f):
Kampel te dikhel, kaj o manuša khatar o bordos hine delegimen khatar o phuva u paš oda hine khatar o zorale internacionalna romane organizaciji.

Nelze opomenout, že členové Výkonného výboru ERTF bývají delegováni z různých zemí a jsou zároveň představiteli významných mezinárodních romských organizací.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


internet
internetos (m):
Mindig dikhav pro internetos, kaj hin thode o buťa.

Pravidelně sleduji internetové stránky s nabídkami práce.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.


intolerance
intolerancija (f):
But kampel, kaj o štatos te kerel savoro, so hin andro zakonos kontra le ekstremistenge, kaj te na hazden e rasisticko ideologija, intolerancija, nacismus the fašismus.

Je důležité, aby státní moc využila zákonných prostředků proti těm, kdo šíří rasovou nenávist, intoleranci a propagaci nacistické a fašistické ideologie.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


invalidní důchod
invalidka (f):
Leskeri daj chudel invalidka a mek chudel pre peste, bo našťi phirel.

Jeho matka má invalidní důchod, protože nemůže chodit.

RH 2010/8, s. 6/7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.


inzulin
inziľin (m):
Sasťarel pes avka, kaj mušinel te ľikerel zoraľi dijeta, mušinel peske korkoro te demavel o inziľin the mek kidel dživeseste buter sar dešupandž piľirki.

Má předepsanou dietu, píchá si inzulin a ještě bere denně patnáct prášků.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


inženýr
inženiris (m):
Avelas idealno, te maškar amende avenas advokata, dochtora, učiťeľa, inženira the kajse buťara, save hine sikhade.

Bylo by ideální, kdybychom měli mezi Romy právníky, lékaře, učitele, inženýry, řemeslníky i kvalifikované dělníky.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.

textilní inženýr
tekstilno dženo (m):
Miri daj the dad kernas buťi Rožnovoste. O dad sar strojňikos, e daj sar tekstilno dženo

Oba mí rodiče pracovali v bývalé Loaně Rožnov, taťka jako strojní a mamka textilní inženýr.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


Itálie
Italija (f):
Konkretnones e Italija akana mušinel te arakhel koda, soha prikerela e situacija andre migracija, savi avel khatar e Rumunija.

(...) Itálie se nyní musí vyrovnávat se složitým problémem migrace.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


italský
italsko (m, f):
Radikalno pozicija savi andre kada iľas e italsko vlada hin the populusticko, vibito politickones, kajča te pes kavka lela, hin la the čepo čačipen.

Radikální postup italské vlády proti nežádoucím přistěhovalcům představuje směsici populismu a politické vypočítavosti, ale je do určité míry pochopitelný.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf