Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


fakt
faktos (m):
Pre aver sera hin fakta, save sikhaven, sar o gadže chochaven peskere lava.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


faktor
faktoris:
Palal hin buter faktora

[Tato skutečnost] je souhrou mnoha faktorů.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


fantastický
fantazi:
Najbuter ginel o dobrodružna romani abo fantazi literatura.

Tomáš je oddán četbě, nejraději čte dobrodružné romány či fantastickou literaturu.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


fašismus
fašismus (m):
But kampel, kaj o štatos te kerel savoro, so hin andro zakonos kontra le ekstremistenge, kaj te na hazden e rasisticko ideologija, intolerancija, nacismus the fašismus.

Je důležité, aby státní moc využila zákonných prostředků proti těm, kdo šíří rasovou nenávist, intoleranci a propagaci nacistické a fašistické ideologie.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


fax
faksos (m):
Amari redakcija dochudňa varesave telefonati the faksi, so reaginen pre oda došaľipen.

Naše redakce obdržela několik telefonátů a faxů reagujících na vznesená obvinění.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


federace
federacija (f):
Sar phaďiľa e československo federacija u thoďa pes nevi Čechiko republika beršeste 1993, ačhiľa lakero peršo prezidentos pale o Václav Havel.

Po rozpadu československé federace a vzniku České republiky v roce 1993 se Václav Havel stal jejím prvním prezidentem.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


fér
ferovo (m, f):
Terďolas zoraha pal leste, u savorenge thoďa ferovo kedva.

Stála pevně za jeho zvolením a všem dala fér nabídku.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


film
filmos:
O filmos andro vajkeci cikli sikhavel romaňi historija.

Film v několika cyklech dokumentárně zaznamenává historii Romů.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


filmový
filmovo (m, f):
O filmovo dokumentos pal e romaňi kultura andre Čechiko esas oficijalnones sikhado andro 28. apriľis kinoste Mat Prahate.

Filmový dokument o romské kultuře v Čechách byl oficiálně představen 28. dubna v pražském kině Mat.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


financovaný
jel love (khatar):
Paľis sas e koncepcija dothoďi duje programenca, pre save sas love khatar o štatos.

Časem byla koncepce doplněna dvěma programy financovanými ze státního rozpočtu.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


financovat
thovel love pre (soste):
(...) u imar khatar lende avľas mangipen, kaj e EU te stopujinel savore love, save thovel pro romane projekti, u te dikhel pre koda, savo cikno efektos khatar kale projekti avel.

Dokonce vyslovili požadavek, aby EU zastavila financování tzv. proromských projektů a poukázali na neefektivnost vynaložených peněz, které jsou spotřebovány a romské populaci pomáhají jen v ojedinělých případech.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


finančník
barvalo manuš (m):
George Soros, baro barvalo the lačho manuš kerďas apelis pre koda, kaj pes te kerel feder le Romenca, save dživen andro baro nalačhipen.

Americký finančník a filantrop George Soros vyzval ke změně v zacházení s Romy, kteří žijí v nelidských podmínkách.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


Finsko
Finsko:
Miranda Vuolasranta hiňi khatar Finsko, u kerel andro Evropakero romano informačno centrum ERIO (...)

Miranda Vuolasranta zastupuje Finsko a Evropské informační centrum ERIO (...)

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


folklorní
folklorno (m, f):
Našťi predikhľom farebna kostimi le folklornone suboristar khatar Rusko, so pes vičinelas Uralskaja Věčora.

Nemohla jsem také přehlédnout pestré kostýmy folklorního souboru Uralskaja Věčora z Ruské federace.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


fond
fondos (m):
Paš oda, sar dikhenas o manuša o uraviben the o mirikle, čeňa the o angrusňa, penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos "dokumentacija pal o purane buťa".

Vedle oděvů a šperků si návštěvníci mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


forma
forma (f):
Oda hin igen kuč forma, sar te del manušes o trestos

Odnětí svobody je tedy extrémně drahou formou trestu

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


fotit
kerel fotki:
Keravas le Romenca fotki the cirdavas upre pro magnetofonos o romane giľora.

Přitom jsem fotila a natáčela romské písničky.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43


fungovat
fungijinel:
O politicka seri hine anglune, save thoven e zor andro politicka mechanizmi, u koda, sar hine učes the schopna te hazdel e demokracija, avke fungujinen o inštituciji the lengeri kontrola.

Politické strany jsou hybnou silou společenských mechanismů a jejich vyspělosti, schopnosti a kvality vytvářející ducha demokracie, jsou příkladem k fungování institucím a jejich kontrolním procesům.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.
;
džal

fungovat správně
džal sastes:
Džalas pal koda, kaj pes te hazden fundamenti, pre save džala sastes le štatoskero pravos, o inštituciji, politicka mechanizmi, manušaňi societa the phundraďi ekonomika.

V zásadě se jednalo o vytvoření podmínek pro fungování právního státu, institucí, politických mechanismů, občanské společnosti a ekonomiky založené na principech tržního hospodářství.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.