Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


efekt
efektos (m):
(…) ča akor ela o efektos, savo užaras.

(…) až pak se dostaví kýžený efekt.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.

viz. také výsledek


ekonomika
ekonomika (f):
Džalas pal koda, kaj pes te hazden fundamenti, pre save džala sastes le štatoskero pravos, o inštituciji, politicka mechanizmi, manušaňi societa the phundraďi ekonomika.

V zásadě se jednalo o vytvoření podmínek pro fungování právního státu, institucí, politických mechanismů, občanské společnosti a ekonomiky založené na principech tržního hospodářství.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


elegantní
elegantno (m, f):
O manuša dikhle (…) igen elegantno uraviben, so uren o džuvľija khatar o ňemcika Roma - Sinti.

K vidění byl třeba (…) velmi elegantní oděv německých Romů-Sintů.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


elektřina
eľektrika (f):
Na ačhel ňič ča te džal pal o lichvaris, užerňikos, the te lel kejčen, minďar, akana, šaj pes del pale duvar kajci, paľis jekhvar ajci olestar so hin upral, paľis pes del het savore love, o love pal o socialki džan avrenge, o love pro kher nane poťimen, e eľektrika, o pľinos odpojimen, avka oda džal kerekate...

Nezbývá než jít za lichvářem, úžerníkem, a půjčit, hned, teď, ať se vrací dvojnásobek, pak násobek násobku, pak se odevzdává veškerá hotovost, sociální dávky putují na cizí účet, nájem nezaplacený, elektřina plyn odpojeny, a výhružky pořád dokola ...

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


emigrace
emigracija (f):
No jov na džanel, hoj paš e emigracija pes richtinen aver fameľiji.

Neví nic o tom, že by se k emigraci chystaly další rodiny.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


etapa
vrama (f):
Phandľa pes aver vrama.

Uzavřela se další etapa.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa..


eurokomisař
eurokomisaris (m):
Sas odoj eurokomisara, šerutne khatar o organizaciji the instituciji, vladi, NGO the Roma, saven pro kidipen bičhade o romane lumakere the phuvengere organizaciji.

Přijelo na něj více než sto delegátů ze zemí Evropské unie (EU), mezi nimi eurokomisaři, představitelé vlád i nevládních organizací včetně Romů, které delegovaly mezinárodní a národní romské organizace.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


Evropa
Evropa (f):
[O nacisti pes] organizinen u hazden propaganda andre Evropa pal koda, so kamen te kerel.

Neonacisté se aktivizují, vytvářejí sítě, jimiž se propojují celou Evropou.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.

Střední a Východní Evropa
jepašutňi Evropa;:
Zoralo kvalifikimen dikhiben pre kadi situacija thoďas e publikacija STIGMATA –Segregacija andro sikhaviben le romane čhavorenge andre jepašutňi Evropa (...)

Velmi kvalifikovaný rozbor situace v oblasti vzdělávání romských dětí přináší publikace STIGMATA – Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


evropský
evropsko (m, f):
Bare love džan khatar o evropska fondi, vaš koda hin o romano tematos anglo organizaciji sar „Klondajk“ abo gurumňi, savatar šaj cirden thud.

Velkorysé částky lze získat z evropských fondů, takže Romové se pro mnohé organizace stávají jakýmsi „Klondajkem“ anebo tučnou dojnou krávou.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.
;
evropakero
(m, f)

Evropská komise
Evropakera komisija
,
Evropská unie
Evropakeri unija:
Vaš koda, kaj pes hazdel nevi strategija la Evropakera komisijake pal e romaňi integracija andro štati la Evropakera unijake, kerela pes 16. 9. andro Brusel kidipen.

V souvislosti s přípravou nové strategie Evropské komise pro integraci Romů v členských státech Evropské unie (EU) se 16. září uskuteční summit k tomuto tématu.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf
,
Evropské fórum Romů a Travelerů
Evropakero Romengero the Phirutnengero forumos:
Akana džal zoralo vakeriben pal koda, kaj nevo kidipen le bordoske Evropakero Romengero the Phirutnengero forumo (ERTF) te avel andre Čechiko.

V současnosti se intenzivně jedná o tom, aby se příští zasedání Výkonného výboru Evropského fóra Romů a Travelerů (ERTF) uskutečnilo v České republice.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.
,
Evropské centrum pro práva Romů
Evropsko centrum vaš o Romane čačipena:
Ačhiľa pes pal o skaržišagos pre ola duj gava so diňa o Evropsko centrum vaš o Romane čačipena (ERRC) kijo Evropsko sudos andro Štrasburkos.

Satalo se tak po zažalování obcí Evropským centrem pro romská práva (ERRC) u Evropského soudu ve Štrasburku.

So pes ačhiľas:
AG 5/1999, s. 4-5, EC


exekuce
eksekucija:
Sar lake le romes zaphandle, iľa peske kečeň andal e banka biš the pandž ezera, dži adadžives na spoťinďa aňi koruna a imar lake kerde exekucija.

Když jí zavřeli muže, vzala si z banky půjčku pětadvacet tisíc, do dneška nesplatila ani korunu, už na ni přišla exekuce.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


exodus
eksodos (m):
Te rodel aktivnones o drom andro problema mange hin buter pre dzeka, sar te marel le manušen upre pro jekhetano eksodos.

Řešit věci aktivně a domluvou je mi mnohem bližší než vyzývání k hromadnému exodu.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


expert
ekspertos (m):
Jekh „ekspertos“ iľas e občanka le zginde komisariske u anďas les kijo žandara, bo duminelas hoj hin oda chochado komisaris.

(…) [J]eden „expert“ odebral občanský průkaz sčítacímu komisaři a doprovodil ho na obvodní oddělení Policie České republiky v domnění, že se jedná o podvodníka.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


extremismus
ekstremismos (m):
O rajaripen, so hin akana, kidel varekana andro mariben le ekstremismoha upre o bodi.

Ta současná [vláda] přece jen v tažení proti extremismu občas zaboduje.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


extremista
ekstremistas (m):
Šaj avel, hoj vaš o pravicova ekstremista oda na avela avka loko, sar dži akana, sar has aver rajaripen (vláda).

V každém případě je docela dobře možné, že krajně pravicoví extremisté to do budoucna nemusejí mít tak jednoduché a samozřejmé jako to měli doposud, především pak za předchozích vlád.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.