Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


cédéčko
cedečkos (m):
Andre geľas avri nevo cedečkos, Connection Time.

Na českém trhu s populární hudbou se objevilo nové CD, nazvané Connection Time.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


celorepublikový
caloineposkro:
Andro ďives 20. 9. pes andre Praha andro Vltavsko kher kerlas avri imar štarto berš caloineposkeri kheľibnaskeri suťež (…)

Kulturní dům na Vltavské ulici v Praze se 20. září stal dějištěm celorepublikové soutěže .

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


cenit si
lel peske paš o jilo dosl. vzít si k srdci:
Ehin kadaj lačhe džene, ehin man lenca lačho ľikeriben. Kada mange but lav paš o jilo.

Funguje tady skvělý kolektiv, mám výborné vztahy i s nadřízenými, čehož si také velmi cením.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


centrum
centros (m):
Soha pes kamav te ašarel, hin o centros Avarde, so kerďa o PhDr. Petr Tulia.

Čím bych se chtěla pochlubit, je centrum Avarde, které založil pan PhDr. Petr Tulia.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.
;
centrum
:
Ačhiľa pes pal o skaržišagos pre ola duj gava so diňa o Evropsko centrum vaš o Romane čačipena (ERRC) kijo Evropsko sudos andro Štrasburkos.

Satalo se tak po zažalování obcí Evropským centrem pro romská práva (ERRC) u Evropského soudu ve Štrasburku.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


chlubit se
kerel baripen andre (so):
Jon, o Kivaka, andre oda keren baripen, hoj šaj dživen sar Roma.

Kivaci se s tím chlubí a kočovný život Romů se jim líbí.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


chodník
phirado dromoro:
O zgejľipen Romaňi duha, so zaačhol le dženen, so na poťinen vaš o khera andre Maťično uľica, pes dovakerde le zaačhadenca pal e radňica le obvodostar Neštěmice te kerel avri o muros 180 cm baro la keramikatar the tiž te kerel ihriskos the phirade dromora.

Ačkoli se sdružení Romská duha, které zastupuje obyvatele obecních bytů pro neplatiče nájemného v ústecké Matiční ulici, dohodlo se zástupci radnice obvodu Neštěmice na postavení 180 cm vysokého keramického plotu, nového hřiště a chodníků (…)

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


chopit se
chudel meňatar (so):
O Roma na has pre demokracija pririchtimen, na džanenas e demokracija te chudel meňatar, kaj len te avel feder dživipen.

Romové na [svobodu] byli nejméně připraveni a nedokázali se jí chopit a využít pro zlepšení života.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


chování
emberšikos (m):
Vaš oda, bo joj has aver sar okle čhajora. Has kaleder, kale balengeri, the has late aver emberšikos.

Přitahovala mě tím, že byla jiná: tmavší, s černými vlasy a jiným způsobem chování.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44


chronický
chronicko (m, f):
Andre kadi phuv hin but manuša nasvale chronicko anticikanismoha.

V této společnosti jsou nemocní lidé, kteří trpí chronickým anticikanismem.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


chvíle
sekunďica (f):
O drom… phenav oda le lavenca pharo the baro, aľe tiž ehas šukar sekunďici.

Cesta? Úmorná, dlouhá. Ale také se tam vyskytly hezké chvilky.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


chyba
doš (f):
O doša, so keren o Roma hine stejnaka sar o doša, so keren o gadže.

Chyby, které Romové dělají, jsou stejné jako chyby, které dělají Češi.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


chybět
chibalinel:
Akorestar o Roma našade but khera, save akana chibalinen le fameľijenge, u aver bešiben vaš oda na avľas.

(...) od roku 1990 ztratila romská populace velkou část bytů, které měla k dispozici. Ztráta však nebyla nikterak kompenzována.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


cigareta
thuvaľi (f):
Jekhes vaj dešeberšengeres has o thuvale pal o kana.

Jeden asi desetiletý kluk měl cigarety zastrkané za ušima.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


cíl
drom (m):
Džal pal peskero suno the drom, ehin oda o bašaviben.

Jde za svým snem a cílem, což je hudba.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


copak
ta so:
Ta so, mek šoha na dikhľan čhajen, hoj pre lende dikhen, sar te avlehas andar aver luma?

Copak jste nikdy neviděli holky, že na ně koukáte, jakoby přišly z jiného světa?

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


courat se
phirel:
E policija phenel, hoj len hin ajsi taktika – te paľis na phiren cikne ekstremisticka grupi pal o foros.

Policie tvrdí, že je nerozpouští z taktických důvodů – aby se po rozpuštění akce necouraly skupinky extremistů po městě.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej producírovat se


cyklus
ciklos:
O filmos andro vajkeci cikli sikhavel romaňi historija.

Film v několika cyklech dokumentárně zaznamenává historii Romů.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas