Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


advokát
advokatos (m);
fiškaľis
(m):
Jekh sera pal e famiľija, so pes vičinen Možiovci, phende, hoj namištes pre lende doperel, kana pes sikhade andre genďi varekanutne hirešna lavutara pal lengeri famiľija, so imar na dživen. Vaš oda pes odkerde paš o fiškaľis (advokatos).

Část rodiny Móžiových se totiž cítila dotčena, že se v publikaci objevila jména jejich zesnulých příbuzných, vynikajících cikánských hudebníků, a ohradila se prostřednictvím advokáta.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


agentura
agentura (f):
Le projektos del e garancija e Mediačno the probačno agentura ČR, savi tiš dikhel, sar o manuša keren o buťa, so chudle sar trestos.

Projekt zastřešuje samozřejmě ještě Mediační a probační agentura ČR, jež má právě na starost dohled nad vykonáváním veřejně prospěšných prací.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


agresivní
agresivno (m, f):
O ľimale neonacisti rakinen le Romenge všadzi, kaj len dikhen, hine pro Roma agresivna u na bajinen kolestar či oda hin džuvľi, murš, terno abo phuro.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


akce
projektos (m, f):
O projektos andro centros Avarde začňinďas trine orendar.

V samotném klubu Avarde začala akce v 15 hodin.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf


aktivita
aktivita (f):
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder sar dži akana.

Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana. / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


aktivně
aktivnones:
Te rodel aktivnones o drom andro problema mange hin buter pre dzeka, sar te marel le manušen upre pro jekhetano eksodos…

Řešit věci aktivně a domluvou je mi mnohem bližší než vyzývání k hromadnému exodu…

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


aktovka
taška (f):
Thovena pes, chana, e daj len urela upre sar pro inepa u andre taška lenge thovla e genďi, o pisaris, o blajvasis the kotor maro.

Umyli se, něco snědli, maminky je oblékly jako o svátcích a do školní aktovky jim uložily slabikář, sešit, tužku, pero a svačinu.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


aktuálně
aktualnones:
Hin oda tiš vaš oda, hoj o čechika mediji na denas lačhe informaciji, the phenenas pal o problema ča akor, sar čuľalas o rata, the na but aktualnones: džal lenge buter pal o rat sar pal o problemos.

Napomohla tomu i velmi nízká úroveň většiny českých médií, která se začínají zabývat celým problémem až ve chvíli, kdy teče krev, a to pouze okrajově: zajímá je víc ta krev než onen problém.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


Albánie
Albanija:
O denašle Roma roden nevo than andre Makedonija, Albanija vaj andro Kalo Heďos (Černá Hora).

Uprchlí Romové hledají nové útočiště v Makedonii, Albánii a Černé Hoře.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


alespoň
barčak:
Sar avres, paľis latar vigejľa, hoj la te dav barčak o goja pro paťaben, hoj mek adaďives na chale ňič a o čhave lake roven bokhatar.

Jak jinak, nakonec z ní vylezlo, abych jí dal alespoň goja na dluh, že ten den ještě nic nejedli a děti jí pláčou hlady.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


alkoholik
mato (m):
U sar mek lenge vareko pal lengero nasvaľipen vareso phenel, ačhon agresivna, avka sar te mateske vareko phenel, kaj hino mato.

Naopak, pokud se jim připomene, rozzuří se jako alkoholici, když jim někdo řekne, že jsou ožralí.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


alternativní
alternativno (m, f):
E novela andro zakoňikos phenel, hoj andro buter kauzi šaj chuden o manuša alternativna tresti.

Novela trestního zákoníku umožňuje ve více případech udělovat tzv. alternativní tresty.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


amatérsky
čeporo (te kerel vareso):
Andre mire zaujma pes thoven buťi, rado focinav, ginav, tiž čeporo bašavav.

K mým zálibám patří především fotografování, četba, amatérsky též muzika.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


americký
americko (m, f):
Informaciji pal koda, sar dičhon o manušane čačipena andro phuva, savi del avri sako berš o americko ministerstvos pal o avrutne buťa phenel, kaj the andre Čechiko hin kaleha problemi.

Zpráva o stavu lidských práv ve světě vydaná americkým ministerstvem zahraničí zmiňuje nedostatky v této oblasti také u nás, v České republice.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


Amerika
Amerika (f):
Kolestar, so o Jiří Čunek vakerel, hin zmatkos andre Čechiko u akana avela zmatkos the andre Amerika.

Z toho, co Jiří Čunek říká, je zmatek nejen v české společnosti, ale teď se ten zmatek přenese až do USA.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


analýza
analiza (f):
(…) Analiza, savi kerďas ke amende Liga lidských práv pal e nevi školakeri legislativa (…).

Dopad nové školské legislativy (…) u nás analyzovala Liga lidských práv.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


anarchista
anarchistos (m):
Kajča pre aja akcija has perševar jekhetanes but manuša khatar diferentna grupi the zorales denas o protestos: khatar e Antifa (o anarchista the aver manuša, so na kamen o neonacismos the o fašismos), o pankača (…)

Přitom právě zde poprvé proti rasismu společně a otevřeně protestovali lidé napříč společností: z Antify (anarchisti a další odpůrci neonacismu a fašismu), pankáči (…)

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


antisemitismus
antisemitizmus (m):
Pre jekheďiveseskeri konferencija aščal o rasizmus, ksenofobija, antisemitizmus the e diskriminacija chudňa te vakerel andro 16. majos o slovensko prezidentos o Rudolf Schuster lavenca: „So džal paš o 21. šelberš, imar pes mušinel te respektinel manušeskere čačipena, sloboda the te odsuzinel o rasizmus.“

Jednodenní konferenci proti rasizmu, xenofobii, antisemitismu a diskriminaci zahájil 18. května slovenský prezident Rudolf Schuster slovy: „Na prahu 21. století je nezbytné respektovat lidská práva a svobody a neustále odsuzovat projevy rasizmu.“

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


aparát
šerale (pl):
Kada phučiben peske thode tiž o džene pre Mezirezortno komisija perdal o Roma u phende hoj kada phučiben mušinel te jel thodo savore dženenge u le šeralenge kale dženendar, save kampen te dikhel sar pes ľikeren o zakoni u sar pes dochuden avri.

Takovouto otázku si položili nedávno i členové Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity a rozhodli se, že musí být položena všem, celé společnosti, a hlavně jejímu aparátu, který má bdít nad dodržováním zákonů a nad jejich vymahatelností.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.

srovnej představitel,samospráva,úředník,radní,vedení,zastupitel


aranžovaný
arandžimen:
Savore giľa hin interesnes arandžimen.

Na CD najdeme dvanáct vkusně a nápaditě aranžovaných písní (…)

RH 2008/4, s. 7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


asimilovat
prekerel dosl. předělat, změnit:
Avka sar jov na prekerďa peskero dumipen, ta bijo Del na prekerďa le Romen.

Tak nezměnil svůj názor na to, že romskou menšinu se bohužel nepodařilo asimilovat.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).

srovnej měnit


asistent
asistentos (m):
O asistenta andre prevencija pal e kriminalita (…)

Asistenti prevence kriminality (…)

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


asistovat
šegetinel dosl. pomáhat:
Miri buťi ehin te šegetinel, hoj len te prithovel, te šegetinel lenge savoro te kerel.

Mým úkolem je především asistovat při přenášení a polohování těchto dětí, pomáhat jim při sebeobsluze.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


a tak dále
u aver veci:
Ča paľis chas, uras pes u aver veci.

Až poté jíme, oblékáme se atd.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


ateliér
atelieros (m):
Andro čhavorikano atelieros pen kerenas o čitre farebnone sklenčinenendar (cakluňa pošatar) (…)

V dětském ateliéru se sypaly obrázky z barevných písků (…)

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


atrakce
atrakcija (f):
Adi kapela (…) has perši atrakcija, savi o manuša, so avenas andre, dikhenas.

Kapela (…) byla první atrakcí pro další a další příchozí.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


atraktivní
atraktivno (m, f):
Ada berš kerďam aver programos, atraktivno, aľe na kamahas, te o manuša odoj diliňalon u kaj te ispiden pen andre bare nipi.

(…) letos [jsme] volili sice atraktivní program, ale takový, u kterého jsme neočekávali „davové šílenství.“

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


automat
bedňa (f):
O nalačhipen – te pijel o thuvale, o drogi, o bedňi, oda sikhľuvas maj, aľe te visikhľol lačho remeslos, te študinel, ňič kajso amenge na kampel.

Špatnosti – kouření, drogy, automaty, to se naučíme hned, ale vyučit se nějaké dobré řemeslo, studovat, nic takového nepotřebujeme.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


autorka
autorka (f):
„Duminav, hoj hiňi bari ladž, kana e autorka maľinďa šovšel pochtana pal e romaňi tematika the andre Čechiko repubľika la nane ňisavi ekspozicija the lake na gejľa avri ňisavi monografija,“ phenel o predsedas pal e pamatkovo komisija Telčiste the senatoris o Václav Jehlička.

„Považuji za ostudné, že autorka asi šesti set pláten s romskou tematikou nemá v České republice stálou expozici a nevyšla ani její monografie,“ říká předseda památkové komise města Telče a senátor Václav Jehlička.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


avizovat
phenel:
Hin len odoj hijaba e reklama, ča kampel te phenel, hoj kerena e bibacht, the o novinara siďarena, te lenge vareso na denašel.

K bezplatné reklamě neonacistům postačí avizovat násilí (jako to dělají vždy) a novináři se jen pohrnou, aby jim náhodou nic neuteklo.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


azyl
azilos (m):
Jekh trinedženengeri fameľija Prahatar mangľa andro apriľis politicko azilos andro Nevo Zelandos.

Tříčlenná romská rodina z Prahy požádala v dubnu o politický azyl na Novém Zélandu.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas