Index | A | B | C | č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


čas
vrama (f):
Andre kadi phuv ačhiľa te terďol e vrama the savoro aver, bo but manušen hin radosca kolestar kana hin o Rom murdardo.

V této společnosti se zastavil čas a vývoj, protože mnoho lidí má stále radost, pokud je Rom usmrcen.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


částka
love (m):
Bare love džan khatar o evropska fondi, vaš koda hin o romano tematos anglo organizaciji sar „Klondajk“ abo gurumňi, savatar šaj cirden thud.

Velkorysé částky lze získat z evropských fondů, takže Romové se pro mnohé organizace stávají jakýmsi „Klondajkem“ anebo tučnou dojnou krávou.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


čelit
terďol kontra:
Pal e ROI avľa e Tuľejovo u joj delas duma pal oda, kaj o romane organizaciji na birinen te terďol kontra o rasovo bilačhipen.

Zástupkyně ROI pí. Tulejová informovala o omezených možnostech romských organizací čelit rasovému násilí.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


černoch
kalo manuš (m):
Ada CD hin interesno oleha, kaj o žanros le bašavibnaskero hin mišimen le džezoha, romane moderneha bašavibnaha, the bašavibnaha, so bašaven o kale manuša.

Zaujme na něm hlavně to, že žánrově jde o mix černošských melodií, romského popu a jazzu.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


červen
junos (m):
Dži do 6. junos andro Senatos paš o čechiko parlamentos sikhavena o čitre (obrázky) naveha Imar na dživen amenca. Maľinde len o romane čhave pal o slovenska gava, so len iľa o baro paňi oka berš.

Až do 6. června se v Senátu Parlamentu České republiky nabízí pod názvem Imar na dživen amenca výstava obrázků romských dětí z východoslovenských vesnic postižených v minulém roce povodněmi.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


červenec
julos (m):
Pal peskere lava na kamel te priačhol pre čisto provokacija, kaj te na mosarel tele o lumakero kongresis IRU, so pes majinel te kerel andre Čechiko andro 24. - 28. julos.

Nechce podle svých slov přistoupit na očividnou provokaci a zhatit světový kongers IRU, který se má uskutečnit v Čechách ve dnech 24. až 28. července.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


česká republika
Čechiko republika (f):
Pre kadi suťež pes adaj avri sikhade o subori, kheľibnaskere skupini the džene, so giľavenas, khatar caľi Čechiko republika.

Na soutěži, určené všem romským dětem a mládeži do 25 let, se prezentují taneční soubory, skupiny a zpěváci z celé České republiky.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf
;
Čechiko them
:
Avke sar andre aver phuva, the andro USA zorales dikhen pre koda, savo hin dživipen le Romen andre Čechiko them.

Stejně jako v jiných zemích, také v USA je věnována pozornost situaci a postavení Romů v České republice.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


česko
Čechiko (f):
Angle Čechiko hin but važno te dikhel koda, sar pes o ekstremisti hazdel andro paramilitarna grupi (…)

Velmi varovný pro českou společnost je vznik polovojenské extremistické organizace (…)

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


český
čechiko (m, f):
E rasovo diskriminacija the segregacija le romane čhavorenge andro čechika školi sikhavel pre koda, kaj amen o gadže na kamen maškar peste.

(...) v českém školství (...) přetrvává rasová diskriminace, jejíž obětí jsou romští žáci, což velmi negativné postihuje celou romskou populaci.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


činnost
aktivita (f):
E goďi na den ča o šerale, aľe pal but aktiviti duminen jekhetanes avre manušenca.

Nerozhoduje se jen na úřadě, ale spousta věcí se plánuje a vykonává společně.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


článek
pisišagos (m):
Hoj man hin čepo čačipen, oda sikhaďa jekh ajso pisišagos, so naveha Pal o romane kuloara gejľa avri 21. augustos andro novinki Romano hangos.

O tom, že na mé domněnce něco je, mě přesvědčil článek, který byl pod titulkem Z romských kuloárů otisknut 21. srpna letošního roku ve čtrnáctideníků Romano hangos.

AG 10/2000, s. 12, VF:
Sar o Roma ľikeren paš peste / O vztazích mezi Romy.


člen
dženo khatar:
Kada hin džene khatar o bašavibnaskero the khelibnaskero suboris Cikne čhave khatar o Nový Jičín.

Jde o členky hudebního a tanečního souboru Cikne čhave z Nového Jičína.

RH 2010/15, s.5, VK:
/ Dotek romské hudby vyvolal nečekaný aplaus.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1510.pdf
;
manuš khatar
:
Džal pal koda, kaj o manuša khatar o bordos te prindžaren e situacija savi hin le Romen andre Čechiko.

Cílem je, aby členové Výkonného výboru ERTF získali osobní zkušenosti a poznatky o situaci českých Romů.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.

x-členný
x-dženengero:
Jekh trinedženengeri fameľija Prahatar mangľa andro apriľis politicko azilos andro Nevo Zelandos.

Tříčlenná romská rodina z Prahy požádala v dubnu o politický azyl na Novém Zélandu.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas

srovnej divák,kamarád,kolega,vedoucí,kolektiv